Søk

Vi søker nye løyvehavere/drosjeeiere

07000 Sandnes Taxi har om lag 120 kjøretøy i drift i Sandnes kommune og med kjøreoppdrag i Sandnes, Stavanger, Sola, Gjesdal og på Jæren. 35 moderne minibusser er tilknyttet sentralen, alle med løsninger for å...

Taxameter Infoside

SISTE TAXAMETER VERSJON: R1A031 | HOSTAPP: R1A02421.10.21 | Hvilken versjon kjører jeg på? Bruksanvisninger Video: Tur med APP Betaling. Ta Betaling med VIPPS direkte fra taxameteren. Bruk av TT-Kort Fjerne TT-Kort påstigning Sjekke fast turer...

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig Daglig leder, Annelin Rød er, på vegne av Sandnes Taxisentral SA og tilhørende datterselskap, behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.  Daglig leder og autorisert regnskapsfører for Sandnes Taxiregnskap AS, Melita A. Nicholas og avdelingsleder...

(Gjen)åpningsfest på Øster Hus Arena!

Lørdag er det stor gjenåpningsfest på Øster Hus Arena! Vi har mange biler og busser på veien lørdag for å dekke transportbehov til og fra Øster Hus Arena. Bruk 07000-appen eller ring oss på 07000...