Søk

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig Daglig leder, Annelin Rød er, på vegne av Sandnes Taxisentral SA og tilhørende datterselskap, behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.  Daglig leder og autorisert regnskapsfører for Sandnes Taxiregnskap AS, Melita A. Nicholas og avdelingsleder...

(Gjen)åpningsfest på Øster Hus Arena!

Lørdag er det stor gjenåpningsfest på Øster Hus Arena! Vi har mange biler og busser på veien lørdag for å dekke transportbehov til og fra Øster Hus Arena. Bruk 07000-appen eller ring oss på 07000...