Jobb hos oss

Hva kreves av en Sandnes Taxi sjåfør?

Å være taxisjåfør er en spennende og utfordrende jobb, med mye kontakt med mennesker fra ulike aldersgrupper, yrker og livssituasjoner.

Det stilles visse krav til deg før du kan begynne å jobbe som taxisjåfør:

  • Du må være over 20 år gammel, og ha hatt sertifikat sammenhengende i minimum 1 år.
  • Ha gyldig kjøreseddel for Nord Jæren løyvedistrikt, denne utstedes av politiet.
  • For å få utstedt kjøreseddel, kreves det bestått kartbokprøve og kjentmannskurs, samt plettfri vandelsattest.

I tillegg til disse generelle kravene, vil Sandnes Taxi bistå sine sjåfører og løyvehavere med intern opplæring på vårt taxametersystem. Når disse kravene er innfridd, vil du kunne få ansettelse hos en av våre løyvehavere eller i vårt eget selskap, Sandnes & Jæren Taxi AS.

Se oversikt over ledige stillinger her.