TT-kort

TILRETTELAGT TRANSPORT (TT)

Dette er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester.

HVA KAN TT-KORTET BRUKES TIL?

TT-kortet kan benyttes til fritidsreiser med drosje. Det gjelder ikke for reiser som er dekket av NAV som f.eks. behandling hos lege og på sykehus.  

HVOR MYE FÅR JEG PÅ TT-KORTET?

Hvor mye du får påfylt TT-kortet er avhengig av hvilken brukergruppe og sone du tilhører. Tildelingsummen kan variere da fordelingen tar utgangspunkt i de årlige fylkeskommunale bevilgningene

HVORDAN BRUKER JEG TT-KORTET?

TT-kortet er et betalingskort med magnetstripe. Kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren. Reiseretten er den 2- årsperioden du har fått tildelt kort for. Det samme kortet beholdes i hele perioden. Ved hvert årsskifte nullstilles kortet og fylles med nytt tildelt beløp. Manglende eller lite bruk av TT-kortet, medfører ikke at du får tildelt lavere sum. Vær oppmerksom på at kortet vil bli sperret dersom det blir tomt. Det vil automatisk åpnes igjen ved neste tildeling. Kortet gjelder ikke dersom reiseretten er utløpt. Du vil få et varsel om utløp av reiseretten i forkant slik at det gis mulighet til å søke på nytt. Da bruker du samme søknadsskjema som nye søkere. Egenandelen ved reiser er 20 % av prisen.

HVA ER SALDOEN PÅ TT-KORTET?

Opplysninger om saldoen på kortet kan du få på flere måter:

•         Ring Sandnes Taxi, tlf 51 66 16 00

•         Via internettadresse www.rtt.no/tt Tast inn brukernummer i det åpne feltet.

•         Sende tekstmelding (SMS) med brukernummer til 40 46 60 00. Her får man svar hele døgnet.

MISTET TT- KORTET?

•         Ta omgående kontakt på telefon 51 90 90 01 for sperring av kort hos kortleverandør.

HVOR OG NÅR SKAL JEG SØKE?

Søknad om å bli godkjent bruker av TT-ordningen fremmes på fastsatt søknadsskjema med vedlagt legeerklæring. Søknaden sendes Rogaland fylkeskommune.

KLAGE PÅ SØKNAD

Klage på avslag på søknad om å bli godkjent som bruker av TT-ordningen sendes Rogaland fylkeskommune. Klagen blir videresendt til 2 av legene i legenemnden. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, går denne videre til den fylkeskommunale klagenemnden. Klagebehandlingen kan ta 2-4 måneder.

YTTERLIGERE INFORMASJON

https://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Samferdsel/TT-ordningen