Våre priser

Gjelder fra 1. april 2024
Alle priser inkludert 12% mva

Dag
06-18
Kveld
18-24
Natt/Helg
24-06
Høytid
  20% tillegg25% tillegg30% tillegg
  Alle reiser Starttakst4351,1053,2255,35
 Pris pr. min.11,4513,7414,3114,88
 Pris pr. time686,79824,15858,49892,83
1-4 Passasjerer Pris Km.18,8622,6323,5824,52
Minstepris155186193,75202
 Jamførpris342411428445
5-6 Passasjerer Pris Km.26,1231,3532,6633,96
 Minstepris206247257267
 Jamførpris400480500520
7-8 Passasjerer Pris Km.31,2537,5139,0740,63
 Minstepris255306319332
 Jamførpris441530552574
9-10 Passasjerer Pris Km.32,8239,3941,0342,67
 Minstepris318382398414
 Jamførpris454545567590
11-12 Passasjerer Pris Km.36,3243,5945,4047,22
 Minstepris378454473492
 Jamførpris482578602627
13-14 Passasjerer Pris Km.39,7547,6949,6851,67
 Minstepris445534557579
 Jamførpris509611637662
15-16 Passasjerer Pris Km.43,1851,8153,9756,13
 Minstepris495594619644
 Jamførpris537644671698

Prisene beregnes i henhold til kjørte kilometer + tidsbruk.
Jamførpris er en tur på 8 km som varer i 13 minutter.
Kr 10,- i bompengeavgift er inkludert i prisene.
Kr 16,- i flyplassavgift vil tilkomme.  
Bompengekostnad utenfor Nord Jæren bymiljøpakke og evt. fergekostnader kommer i tillegg
Tillegg for rullestol er kr. 120,- (gjelder kun når kunden sitter fastspent i rullestol)

Ring oss gjerne på 51 66 16 00 for nærmere informasjon.

Priser til og med 31.3.24

  Dag (06-18)

 Kveld (18-24)

 Natt (00-06)
og helg
Høytid
 
 Starttakst39424550
 Pris pr. min.10121315
 Pris pr. time624715775894
1-4 pass
Pris Km.17202125
 Minstepris145174188217
 Jamførpris311354383440
5-6 pass
Pris Km.23,7527,2129,4734,02
 Minstepris187225243282
 Jamførpris364415448516
7-8 pass
Pris Km.28,4132,5535,2640,68
 Minstepris232278301348
 Jamførpris401458494569
9-10 pass
Pris Km.29,8435,8038,7844,75
 Minstepris289347376435
 Jamførpris413484523602
11-12 pass
Pris Km.33,0239,6242,9349,53
 Minstepris344413447516
 Jamførpris438514556640
13-14 pass
Pris Km.36,1343,3646,9854,20
 Minstepris405486526608
 Jamførpris463544588677
15-16 pass
Pris Km.39,2547,1151,0458,89
 Minstepris450530570660
 Jamførpris488574621715

Alle priser er inkludert 12 % mva.
Prisene beregnes i henhold til kjørte kilometer + tidsbruk.
Jamførpris er basert på en tur på 8 km som varer i 13 minutter.
Kr 10,- i bompengeavgift er inkludert i prisene.
Kr 23,- i flyplassavgift vil tilkomme på reiser fra Stavanger Lufthavn Sola

Ved bestilling av kjøretøy tilrettelagt for rullestol gjelder et tillegg pr. rullestol på kr. 120,-

Ring oss gjerne på 51 66 16 00 for nærmere informasjon.