Storbil / Turkjøring

I Sandnes og Jæren Taxi AS er det ansatt om lag 45 sjåfører i heltids- og deltidsstillinger. Alle sjåfører i Sandnes og Jæren Taxi oppfyller vilkårene for persontransport og har kjøreseddel. Sandnes Taxi legger vekt på at all transport skal foregå på en trygg måte og i samsvar med offentlige krav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Den enkelte kunde skal ha en god opplevelse av transporten.

Storbilavdelingen har lang erfaring i transport av dagbrukere til ulike dagsenter for eldre, personer med ulike funksjonshemminger til dagtilbud, barn og ungdom med behov for tilrettelagt transport til barnehager, skoler og arbeidstiltak. I tillegg har vi avtale med Helse Stavanger om pasienttransport.

LOKALISERING

Storbilavdelingen er lokalisert i Sandnes, men utfører også et betydelig antall faste oppdrag i kommunene Stavanger, Sola, Klepp, Time og Hå.