26. mai 2023

07000 Stavanger Taxi søker drosjeeiere

07000 Sandnes Taxi etablerer 07000 Stavanger Taxi

Oppbygging av kapasitet er en viktig utfordring for 07000 Sandnes Taxi, og vi etablerer nå 07000 Stavanger Taxi. Vi skal sikre at vi befester vår posisjon som det mest pålitelige taxiselskapet, og at kunder som velger oss opplever at de får leveranse i henhold til våre kvalitetsstandarder.

Vi søker engasjerte kandidater som ønsker å drive egen transportvirksomhet med tilslutning til 07000 Stavanger Taxi. Egne vilkår vil gjelde for drosjeeiere med tilslutning til 07000 Stavanger Taxi.

Kvalifikasjonskrav
Som forutsetning for tilslutning kreves:

  • Gyldig førerkort og kjøreseddel for aktuell transport
  • Transportløyve for aktuell transport (taxi/turvognløyve)
  • Godkjent kjøretøy registrert i motorvognregisteret med krav til 0-utslipp.
  • Gode norskkunnskaper.
  • Tilfredsstillende faglig kompetanse knyttet til drift og arbeidsgiveransvar
  • Tilfredsstillende økonomisk evne

Personlige egenskaper
For å lykkes i vår organisasjon forventes det at du er:

  • Pålitelig og til å stole på
  • Kundeorientert og at du bryr deg
  • Samarbeidsorientert og kollegial

Vi setter pris på mangfold i alder og bakgrunn, og oppfordrer også kvinner til å søke.

Evt. spørsmål og skriftlig søknad med CV og dokumentasjon sendes til jobb@sandnestaxi.no
Kan også sendes til Sandnes Taxisentral SA, Pb. 1120, 4391 SANDNES eller leveres til vår resepsjon i Larsamyrå 1, 4313 SANDNES

FRIST så snart som mulig og innen 16.06.2023

07000 Sandnes Taxi har om lag 120 kjøretøy i drift i Sandnes kommune og med kjøreoppdrag i Sandnes, Stavanger, Sola, Gjesdal og på Jæren. 35 moderne minibusser er tilknyttet sentralen, alle med løsninger for å transportere handikappede og uføre.
Selskapet er en del av 07000-kjeden og samarbeider med 12 transportselskap med 800 kjøretøy som leverer transporttjenester i tråd med felles kjedekonsept.
Selskapet er organisert som SA og er eid av løyvehaverne tilknyttet virksomheten. I konsernet er det det 14 ansatte som jobber ved kundesenteret og i administrasjonen. Transporten utøves av om lag 200 sjåfører som hvert år leverer 300.000 kjøreoppdrag.
www.sandnestaxi.no