Om oss

Vi disponerer i dag over 110 biler, hvorav de fleste er personbiler. Kjøretøyene spenner fra miljøvennlige elbiler til store og komfortable minibusser med plass til 16 passasjerer som er tilrettelagt og godkjent for rullestoltransport.

I dag håndterer vi blant annet langvarige transportkontrakter med kommuner og offentlige etater, oppdragsbaserte avtaler med firmakunder og enkeltoppdrag for privatpersoner.

Våre målsettinger er:

  • Å være en selvstendig aktør i markedet.
  • Ha fokus på å tilby våre kunder på Sandnes og Forus spesielt, og Nord-Jæren generelt, best mulig transportløsninger i forhold til kundens behov.
  • Oppfylle kundens forventninger til servicenivå, samt trygg og sikker transport.
  • Ha kort responstid på kundehenvendelser.