Betingelser for fakturaavtale

  1. Kundeforholdet gjelder kun for kjøring med 07000 Sandnes Taxi og 07000 Stavanger med mindre annet er avtalt.
  2. Avtalen gjelder for kredittoppdrag autorisert gjennom rekvisisjoner, e-post/ telefon med avtalt referanse.
  3. Kunden står ansvarlig for all bruk av kredittløsninger som stilles til rådighet, og hefter for ethvert betalingskrav som måtte oppstå som følge av bruk av bedrifters rekvisisjoner, eller bestillinger via e-post/ telefon med avtalt referanse.
  4. Det vil bli utsendt faktura hver 14. dag. Denne forfaller 14 dager etter mottagelsen. For sent innbetalt beløp blir belastet med et purregebyr på kr.70.
  5. For hver kredittfaktura tilkommer et fakturagebyr av kredittbeløp på kr. 120,- eks. mva. Sandnes Taxi forbeholder seg retten til å endre dette gebyret.
  6. Bestilling av fakturaavtale sendes til 07000 Sandnes Taxi via epost post@sandnestaxi.no
  7. Kunden forplikter seg til å holde 07000 Sandnes Taxi orientert om endringer i navn, adresse eller andre firmaopplysninger.
  8. Begge parter kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.