Vil du bli taxisjåfør?

Slik blir du 07000-sjåfør

Ønsker du å bli sjåfør for 07000 Sandnes Taxi? Her er litt mer info om vår sjåføropplæring

Vi er stadig på jakt etter nye sjåfører som kan arbeide heltid eller deltid for våre drosjeeiere. For å bli sjåfør i 07000 Sandnes Taxi må du gjennomføre vår sjåføropplæring.  Vår sjåføropplæring er delt i tre trinn, og hvert trinn må bestås før du kan gå videre til neste trinn.

Trinn 1 Språktest

Dette trinnet gjelder alle fremmedspråklige som ønsker å bli sjåfør hos oss. Vi har som mål at alle våre sjåfører skal kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig med våre passasjerer, våre oppdragsgivere og andre kollegaer i organisasjonen. Derfor må fremmedspråklige sjåførkandidater gjennomføre og bestå våre muntlige og skriftlige språktester før man kan begynne på kurset.

Den muntlige språktesten foregår som en samtale på vårt kontor. Denne må være bestått før du kan ta skriftlig språktest. Se beskrivelsen av språkferdigheter på denne siden.

Trinn 2 Kjøretest

Vi ønsker at våre sjåfører skal vise gode kjøreferdigheter. Derfor må alle sjåførkandidater gjennomføre og bestå vår kjøretest. Vi legger vekt på sikker, behagelig og drivstoff-økonomisk kjøring. Kjøretesten utføres av vår samarbeidspartner Gerds Trafikkskole og må være bestått før du starter på kurset.

Kjøretest bestilles direkte hos Gerds Trafikkskole tlf. 51 66 44 11. Ta med gyldig førerkort til kjøretesten. For kandidater som må ha språktest tar man kjøretesten etter bestått språktest.

Trinn 3 Sjåførkurs

07000 Sandnes Taxi sjåførkurs går over 28 timer. Det er et omfattende kurs hvor du får opplæring i taksameter, takstsystemer, teoretiske kjøreferdigheter, eco-drive, lover og regler, kundebehandling og 07000 Sandnes Taxi som organisasjon.

Kurset går på kveldstid 2 til 3 dager pr uke og avsluttes med en kjentmannsprøve og en taxifaglig prøve. Begge prøver må være bestått for å få godkjent kurset og være kvalifisert for sjåførkort hos 07000 Sandnes Taxi.

Språktester og sjåførkurset foregår i våre kurslokaler i Larsamyrå 1, Sandnes

Offentlige krav

I tillegg til vår opplæring må du også inneha kjøreseddel for persontransport mot vederlag. For å kunne søke om kjøreseddel må man:

  1. Bestå en teoretisk og en praktisk prøve hos Statens Vegvesen eller inneha gyldig YSK for persontransport
  2. Tilfredsstille helsekravene for kjøreseddel
  3. Tilfredsstille vandelskravene for å kunne drive med persontransport
  4. Være fylt 20 år og hatt førerkort sammenhengende i to år

Du velger selv om du vil ta prøvene som kvalifiserer til kjøreseddel før eller etter vårt kurs, men det kan være lurt å ta teoriprøven hos Statens Vegvesen før kurset vårt. Vi gjør oppmerksom på at vårt sjåførkurs i liten grad retter seg mot Statens Vegvesens prøver.

For info om neste kurs og registrering, se www.sandnestaxi.no/sjaforkurs/loyvekurs/

Kontakt oss gjerne også på kurs@sandnestaxi.no