13. september 2019

Sandnes Taxi blir 07000

Sandnes Taxi går inn i 07000 kjeden. Avtalen innbefatter samarbeid på transportkonsepter, markedsaktiviteter og tekniske løsninger. Både telefonnummeret 07000 og 07000-App’en er allerede tilgjengelig for kundene.

07000-samarbeidet inkluderer allerede en rekke aktører på Vest- og Sørlandet, deriblant Bergen Taxi og Agder Taxi. Nå etableres kjeden også i Rogaland og de første 07000-bilene innunder Sandnes Taxi er allerede på veien.

– I Sandnes Taxi er vi glade for å få til dette samarbeidet. Det gir oss tilgang til et spennende markedskonsept som er tilpasset en bransje i endring. Vi tror 07000-konseptet gjør oss bedre rustet for fremtiden, og at det hjelper oss å levere enda bedre tjenester til våre kunder, sier Kay Hustoft, daglig leder i Sandnes Taxi.
Stortinget har vedtatt å deregulere taxinæringen med virkning fra 1. juli 2020, og etablerte aktører står derved overfor nye utfordringer og spennende muligheter.

– Å utvide 07000-konseptet til Rogaland har vært et prioritert tiltak for oss, og det vil styrke vår posisjon på Vestlandet ytterligere. Bransjen står overfor strukturendringer og vi ser på kjedeallianser med de beste aktører i næringen som et viktig tiltak for å sikre en god markedsposisjon i fremtiden, sier Jan Valeur, administrerende direktør i 07000.

Sandnes Taxi ser frem til å komme i gang for fullt.

– Våre kunder får tilgang til bedre løsninger, både gjennom bestilling på 07000-appen og brukervennlig web-booking. Vi blir fortsatt tilgjengelige på telefon døgnet rundt, både på gammelt nummer og 07000 nummeret, sier Kay Hustoft.

Direktør i 07000, Jan Valeur, poengterer at hensikten med merkevarebyggingen er å legge til rette for «Fritt Taxivalg».
– Det vil bli større forskjeller i kvalitet og pris når taxinæringen dereguleres. Kunder må gjøre seg kjent med hva de enkelte selskaper og enkeltløyver tilbyr og leverer. I 07000 kjeden står vi samlet, og vi har som mål å levere gode kundeopplevelser til fornuftig pris. Fornøyde og lojale kunder gir gjenkjøp og sikrer vår posisjon for fremtiden, sier Valeur.

Offisiell åpning

07000 Sandnes Taxi har offisiell oppstart lørdag 14. september kl. 12.00! Oppstart markeres gjennom stand, utstilling, ballonger og bevertning i Langgata i Sandnes Sentrum.

For ytterligere informasjon kontakt:

Kay Hustoft, daglig leder i 07000 Sandnes Taxi
Telefon: 942 28 000. E-post: kay.hustoft@sandnestaxi.no
Jan Valeur, adm. dir. i 07000 Bergen Taxi
Telefon: 911 32 840. E-post: jan.valeur@bergentaxi.no
Se: www.07000.no  – www.sandnestaxi.no

Om Sandnes Taxi:

  • Stiftet i 1949
  • Har over 100 biler i drift i Sandnes/Stavanger
  • Hovedkvarter: Larsamyrå 1, 4313 Sandnes
  • Benytter i dag telefonnummeret 51 66 16 00, som byttes til 07000

Om 07000 Bergen Taxi:

  • Stiftet i 1915, er blant de største taxiselskapene i Norge
  • Har nærmere 400 taxier i drift i Bergensområdet
  • Hovedkvarter på Kokstad i Bergen
  • Leverer cirka 1,5 millioner taxiturer i året