7. september 2021

(Gjen)åpningsfest på Øster Hus Arena!

Lørdag er det stor gjenåpningsfest på Øster Hus Arena! Vi har mange biler og busser på veien lørdag for å dekke transportbehov til og fra Øster Hus Arena.

Bruk 07000-appen eller ring oss på 07000 i god tid for å sikre deg transport.

Se våre facebooksider for mer informasjon.
Vi gleder oss!! 😊